Surdopedie

 léto 2004 — referáty

Alternativní formy komunikace u mentálně postižených

Časopis Unie

Časopisy Gong a Unie

Cvičení na rozvoj zraku

Divadlo Neslyším

Kochleární implantát — názory

Kochleární implantát

Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené

Logopedická cvičení pro děti s kochleárním implantátem

Metodika tvořeni souhlásky Č

Metodika tvoření souhlásky Ř

Motorický vývoj hluchoslepých dětí

Neslyšící podle kulturní definice

Počáteční výchova hluchoslepých (varianta A)

Počáteční výchova hluchoslepých (varianta B)

Počáteční výchova hluchoslepých (varianta C)

Počáteční výchova hluchoslepých (varianta D)

Pomůcky pro sluchově postižené

Pracovní příležitosti sluchově postižených (varianta A)

Pracovní příležitosti sluchově postižených (varianta B)

Psací telefony, zesílený telefon a televize

Sluchadla (varianta A)

Sluchadla (varianta B)

Sociální výhody pro sluchově postižené

Typy cvičení k rozvoji zrakového vnímání

Ukázky reedukace sluchu

Vysokoškolské vzdělání pro sluchově postižené

Vzdělávání hluchoslepých v zahraničí

Zákon o znakové řeči (varianta A)

Zákon o znakové řeči (varianta B)

Zkušenosti z práce se sluchově postiženými

Sestavila Dagmar Güttnerová. Prohlížeč souborů ve formátu PowerPoint najdete zde, případně na http://www.microsoft.cz.